Донатор:     Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

Период на спроведување:   Јануари 2023 -јуни, 2023

Буџет:   

Целна група:    Највлијателни навивачки групи од Скопјe и  Тетово, средношколци од Скопје и Тетово

Директни корисници:

  • Ученици од средно училиште Зеф Луш Марку, Скопје
  • Ученици од средно училиште Јосип Броз Тито, Скопје
  • Ученици од средно училиште Кирил Пејчиновиќ, Тетово

Индиректни корисници на проектот се: жени, деца, млади, лица со попреченост

Општа цел

Придонес кон подобрување на социјалната кохезија и меѓуетничката толеранција преку соочување на дел од проблемите на младите во спортот.

Целта на овој проект се постигна преку различни и многубројни активности кои се наведени подетално, а тие се:

Главните теми на обуките беа:  човекови права, насилство, решавање конфликти и позитивни искуства од надворешни навивачки групи.

  1. Организирање на 1 заедничка работилница навивачките групи на Шкендија, Вардари  и ФЦ Шкупи за подобрување на меѓуетнички односи и тимска работа.
  2. Едукација на ученици од 3 средни училишта (2 средни училишта од Скопје и 1 средно училиште од Тетово) преку организирање на 3 еднодневни обуки ( 2 обуки во Скопје и 1 обука во Тетово) со истите теми од погоре.Подготвка  на едукативни материјали (флаер, беџови) со порака Не Биди насилник!
  3. 5.Преку социјални медиуми (креирање на фејсбук фан страна), преку која се информираа и се споделуваа едукативни содржини за јавноста.
  4. Организирање на прес конференција – презентирање на резултатите од проектот , позитивните примери и научените лекции од проектот.

Споделете!