Зајакнување на жените во дигиталната писменост

  • Почнувајќи со Основи

Воведете ги основните компоненти на компјутерот: монитор, тастатура, глувче итн. Објаснете ја употребата на секоја компонента

  • Истражување на Интернет

Објаснување за тоа што е веб-прелистувач, како да се отвори и функцијата на лентата за адреси и пребарувањето.

За повеќе информации погледнете го линкот до упатсвото.

македонски : https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/DigitalLiteracyWomenMK.pdf

алабански  : https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/DigitalLiteracyWomenAL.pdf