Како да пребарувате на Google

Чекор 1: Отворете Google
1. Отворете го вашиот веб-прелистувач.
2. Одете на www.google.com.

За повеќе информации погледнете го линкот до упатсвото.

македонски :https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/GoogleSearchMK.pdf

алабански  :https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/GoogleSearchAL.pdf