Користење на агрегатор на вести за читање вести

Агрегатор на вести е онлајн платформа или софтверски уред што собира вести и други информации од различни извори и тие информации се објавуваат и организираат на едно место, за да не мора да читате вести од различни ресурси. За вести на македонски јазик, најкористен агрегатор на вести е time.mk…

За повеќе информации погледнете го линкот до упатсвото.

македонски :https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/NewsMK.pdf

алабански  :https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/NewsAL.pdf

Споделете!