Користење на веб-прелистувач

Веб-прелистувачот е вид на софтвер кој ви овозможува да најдете и прегледувате веб-локации на Интернет. Постојат многу различни веб-прелистувачи, но некои од најчестите вклучуваат Google Chrome, Microsoft
Edge, Safari и Mozilla Firefox.

За повеќе информации погледнете го линкот до упатсвото.

македонски :https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/Web-BrowsingMK.pdf

алабански  :https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/Web-BrowsingAL.pdf