Поставување сметка на Gmail, читање и испраќање

За да креирате адреса на Gmail , прво ќе треба да креирате Google account. Gmail ќе ве пренасочи на страницата за пријавување сметка на Google. Ќе треба да наведете некои основни информации како вашето им , датум на раѓање , пол. Исто така, ќе треба да изберете име за вашата нова адреса на Gmail. Откако ќе креирате сметка, ќе можете да почнете да додавате контакти и да ги прилагодувате поставките за пошта .

За повеќе информации погледнете го линкот до упатсвото.

македонски :https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/GmailMK.pdf

алабански  :https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/GmailAL.pdf

Споделете!