Безбедност на Интернет

Можностите на интернет се практично бескрајни. Интернетот овозможува брз пристап до информации, глобална комуникација и разни други функции. Сепак, тој содржи и опасности како малициозен софтвер, спам и фишинг. За да ја осигурате вашата безбедност на интернет, од клучно значење е да бидете свесни за овие закани и да знаете како да се оддалечите од нив.

За повеќе информации можете да го погледнете линкот до упатсвото.

македонски : https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/CybersecurityMK.pdf

алабански  : https://www.cv.org.mk/wp-content/uploads/2024/04/CybersecurityAL.pdf