Контакт

Нашата адреса

Бул.Климент Охридски,7/1
Скопје,Република Северна Македонија
тел: 02 32 17 242
факс: 02 32 17 240

Напиши ни порака